Coretan

Memang Kenapa Bila Aku Perempuan?

Angin kemana kan mengarah

Membangun jiwa yang haus cerita

Keinginan mengetahui dunia

Mengabaikan rasa cinta dalam jiwa Continue reading “Memang Kenapa Bila Aku Perempuan?”

Advertisements