Latihan 1. Hello World Latihan 2. Aritmetika sederhana Latihan 3. Taruna/i Latihan 4. Hobi Latihan 5. Nilai elektronika Latihan 5. Latihan 6. Menu Luas  Latihan 7. Menu Memilih Pesawat

Advertisements